gate.io

 • 涨跌幅起始时间
  主题模式
  亮色
  传统黑
  暗黑色
  • 简体中文
  • 한국어
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁体中文
  • Español
  • Русский язык
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Português
  • ภาษาไทย
  • Indonesia
  • Türkçe
  • 日本語
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
 • 实时价
  6.52
 • 日涨跌
  + 0.15%
 • 最高价
  6.89
 • 最低价
  6.32
买入 USDT
买入估价:
(可以使用商家模式下单,自由定价)
按金额购买
 • 按金额购买
 • 按数量购买
CNY
*必须本人帐户支付
支付方式
 • 支付宝
 • 微信
 • 银行转账
卖出 USDT
卖出估价:
充值 USDT 提现 USDT
(可以使用商家模式下单,自由定价)
按数量出售
 • 按金额出售
 • 按数量出售
USDT
可用余额  USDT
收款方式
 • 支付宝
 • 微信
 • 银行转账
普通交易 大宗交易
数量: >=
支付方式:
收起>>
类型 商家(总成单/平均用时) 价格 数量/总额 限额 支付方式
出售

诚信秒到服务✔

高级认证
 • 3321

  总成单
 • 1029

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
诚信秒到服务✔
3321单 / 3分钟
6.53 CNY
25000.0000 USDT
163,250.00 CNY
1000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

骆驼-秒币-洗钱报警

高级认证
 • 4029

  总成单
 • 4028

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
骆驼-秒币-洗钱报警
4029单 / 1分钟
6.53 CNY
9473.3033 USDT
61,860.67 CNY
20.00~1600.00 USDT 买入 USDT
出售

三石币行(公安备案)

高级认证
 • 1144

  总成单
 • 1139

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
三石币行(公安备案)
1144单 / 1分钟
6.53 CNY
9075.0000 USDT
59,259.75 CNY
1500.00~9075.00 USDT 买入 USDT
出售

老鹰

高级认证
 • 62

  总成单
 • 25

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
老鹰
62单 / 4分钟
6.53 CNY
1531.3936 USDT
10,000.00 CNY
1000.00~1531.39 USDT 买入 USDT
出售

黑钱必报警秒放款放币

高级认证
 • 1305

  总成单
 • 1299

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
黑钱必报警秒放款放币
1305单 / 3分钟
6.53 CNY
4089.1052 USDT
26,701.85 CNY
1000.00~14600.00 USDT 买入 USDT
出售

阿辰极速诚信支付

高级认证
 • 384

  总成单
 • 384

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
阿辰极速诚信支付
384单 / 3分钟
6.53 CNY
4036.7810 USDT
26,360.17 CNY
1500.00~5706.00 USDT 买入 USDT
出售

汪姐严查流水,黑钱报警

高级认证
 • 1488

  总成单
 • 1194

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
汪姐严查流水,黑钱报警
1488单 / 3分钟
6.53 CNY
17002.0000 USDT
111,023.06 CNY
999.00~17002.00 USDT 买入 USDT
出售

红妹商行“查流水黑资必究

高级认证
 • 2258

  总成单
 • 1769

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
红妹商行“查流水黑资必究
2258单 / 2分钟
6.53 CNY
4500.0000 USDT
29,385.00 CNY
2000.00~4500.00 USDT 买入 USDT
出售

叶**

身份认证
 • 4867

  总成单
 • 3720

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
叶**
4867单 / 3分钟
6.53 CNY
739.0000 USDT
4,825.67 CNY
20.00~160.00 USDT 买入 USDT
出售

资金要安全

高级认证
 • 3566

  总成单
 • 1794

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
资金要安全
3566单 / 3分钟
6.53 CNY
4537.2129 USDT
29,628.00 CNY
3000.00~7600.00 USDT 买入 USDT
出售

查流水黑钱洗钱违法绕道

高级认证
 • 5385

  总成单
 • 1102

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
查流水黑钱洗钱违法绕道
5385单 / 2分钟
6.53 CNY
639.6180 USDT
4,176.70 CNY
500.00~6061.97 USDT 买入 USDT
出售

老鹰

高级认证
 • 62

  总成单
 • 25

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
老鹰
62单 / 4分钟
6.53 CNY
1000.0000 USDT
6,530.00 CNY
1000.00~1000.00 USDT 买入 USDT
出售

紫薇姐姐,查流水黑钱绕行

高级认证
 • 1436

  总成单
 • 998

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
紫薇姐姐,查流水黑钱绕行
1436单 / 4分钟
6.53 CNY
18920.0000 USDT
123,547.60 CNY
999.00~18920.00 USDT 买入 USDT
出售

小轩黑钱没收报警审核流水

高级认证
 • 44

  总成单
 • 5

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
小轩黑钱没收报警审核流水
44单 / 1分钟
6.53 CNY
20000.0000 USDT
130,600.00 CNY
2000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

成功第一站~☞交易查流水

高级认证
 • 2512

  总成单
 • 745

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
成功第一站~☞交易查流水
2512单 / 2分钟
6.53 CNY
23177.0000 USDT
151,345.81 CNY
1500.00~20000.00 USDT 买入 USDT
出售

万**

高级认证
 • 965

  总成单
 • 965

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
万**
965单 / 2分钟
6.53 CNY
359.0123 USDT
2,344.35 CNY
200.00~600.00 USDT 买入 USDT
出售

诚信币商-黑钱报警

高级认证
 • 204

  总成单
 • 204

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信币商-黑钱报警
204单 / 2分钟
6.53 CNY
2273.4200 USDT
14,845.43 CNY
1000.00~2273.42 USDT 买入 USDT
出售

婷姐查流水黑钱报警

高级认证
 • 2676

  总成单
 • 987

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
婷姐查流水黑钱报警
2676单 / 5分钟
6.53 CNY
12478.0521 USDT
81,481.68 CNY
999.00~17256.00 USDT 买入 USDT
出售

红妹商行“查流水黑资必究

高级认证
 • 2258

  总成单
 • 1769

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
红妹商行“查流水黑资必究
2258单 / 2分钟
6.53 CNY
11158.5167 USDT
72,865.11 CNY
2000.00~11158.52 USDT 买入 USDT
出售

大牛查流水扣黑钱报警

高级认证
 • 23

  总成单
 • 23

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
大牛查流水扣黑钱报警
23单 / 3分钟
6.53 CNY
27243.4916 USDT
177,900.00 CNY
1000.00~1500.00 USDT 买入 USDT
出售

查流水扣黑钱!

高级认证
 • 2204

  总成单
 • 1623

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
查流水扣黑钱!
2204单 / 2分钟
6.53 CNY
1461.0000 USDT
9,540.33 CNY
20.00~150.00 USDT 买入 USDT
出售

查流水~拒收黑钱洗钱备案

高级认证
 • 259

  总成单
 • 256

  30日成单
 • 7分钟

  平均用时
查流水~拒收黑钱洗钱备案
259单 / 7分钟
6.53 CNY
10249.5161 USDT
66,929.34 CNY
1500.00~14078.00 USDT 买入 USDT
出售

资金安全,稳定可长期

高级认证
 • 2249

  总成单
 • 1138

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
资金安全,稳定可长期
2249单 / 1分钟
6.53 CNY
2893.2565 USDT
18,892.96 CNY
170.00~700.00 USDT 买入 USDT
出售

红妹商行“查流水黑资必究

高级认证
 • 2258

  总成单
 • 1769

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
红妹商行“查流水黑资必究
2258单 / 2分钟
6.53 CNY
6812.4605 USDT
44,485.36 CNY
2000.00~6812.46 USDT 买入 USDT
出售

拒查流水,请勿下单

高级认证
 • 6707

  总成单
 • 1339

  30日成单
 • 10分钟

  平均用时
拒查流水,请勿下单
6707单 / 10分钟
6.53 CNY
410.5254 USDT
2,680.73 CNY
100.00~2141.00 USDT 买入 USDT
出售

实名交易黑资不放

身份认证
 • 1033

  总成单
 • 1033

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
实名交易黑资不放
1033单 / 2分钟
6.53 CNY
335.0950 USDT
2,188.17 CNY
200.00~600.00 USDT 买入 USDT
出售

查流水扣黑钱!

高级认证
 • 2204

  总成单
 • 1623

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
查流水扣黑钱!
2204单 / 2分钟
6.53 CNY
598.3372 USDT
3,907.14 CNY
20.00~150.00 USDT 买入 USDT
出售

白**

身份认证
 • 10484

  总成单
 • 2608

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
白**
10484单 / 1分钟
6.53 CNY
6255.2305 USDT
40,846.65 CNY
50.00~500.00 USDT 买入 USDT
出售

诚信币商安全认证

高级认证
 • 156

  总成单
 • 152

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信币商安全认证
156单 / 2分钟
6.53 CNY
2585.6065 USDT
16,884.00 CNY
1500.00~5617.00 USDT 买入 USDT
出售

先发流水在交易跑分不退

高级认证
 • 6305

  总成单
 • 109

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
先发流水在交易跑分不退
6305单 / 3分钟
6.53 CNY
5551.9816 USDT
36,254.43 CNY
3000.00~20000.00 USDT 买入 USDT
购买

宇轩

高级认证
 • 585

  总成单
 • 115

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
宇轩
585单 / 2分钟
6.53 CNY
6050.0000 USDT
39,506.50 CNY
6050.00~6050.00 USDT 卖出 USDT
购买

和事佬

高级认证
 • 342

  总成单
 • 224

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
和事佬
342单 / 3分钟
6.52 CNY
9000.0000 USDT
58,680.00 CNY
8600.00~9000.00 USDT 卖出 USDT
购买

飞翔财富

高级认证
 • 107

  总成单
 • 107

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
飞翔财富
107单 / 3分钟
6.52 CNY
19146.3017 USDT
124,833.88 CNY
3000.00~7500.00 USDT 卖出 USDT
购买

人生啊冷暖自知

高级认证
 • 454

  总成单
 • 261

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
人生啊冷暖自知
454单 / 3分钟
6.52 CNY
20000.0000 USDT
130,400.00 CNY
3000.00~7000.00 USDT 卖出 USDT
购买
a
a

adu币币行

高级认证
 • 323

  总成单
 • 158

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
adu币币行
323单 / 1分钟
6.52 CNY
3673.0000 USDT
23,947.96 CNY
3673.00~3673.00 USDT 卖出 USDT
购买

二哥币行严查流水介意勿拍

高级认证
 • 499

  总成单
 • 146

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
二哥币行严查流水介意勿拍
499单 / 3分钟
6.52 CNY
3200.0000 USDT
20,864.00 CNY
3200.00~3200.00 USDT 卖出 USDT
购买

唐**

高级认证
 • 181

  总成单
 • 172

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
唐**
181单 / 3分钟
6.52 CNY
533.5890 USDT
3,479.00 CNY
533.00~533.59 USDT 卖出 USDT
购买

诚信秒秒秒

高级认证
 • 136

  总成单
 • 136

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信秒秒秒
136单 / 2分钟
6.52 CNY
9021.8752 USDT
58,822.62 CNY
1000.00~13000.00 USDT 卖出 USDT
购买

糖博虎

高级认证
 • 59

  总成单
 • 59

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
糖博虎
59单 / 3分钟
6.52 CNY
7668.0000 USDT
49,995.36 CNY
5000.00~7668.00 USDT 卖出 USDT
购买

万**

高级认证
 • 107

  总成单
 • 67

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
万**
107单 / 3分钟
6.52 CNY
3060.0000 USDT
19,951.20 CNY
3060.00~3060.00 USDT 卖出 USDT
购买

祝君发财

高级认证
 • 518

  总成单
 • 0

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
祝君发财
518单 / 1分钟
6.52 CNY
15000.0000 USDT
97,800.00 CNY
10000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

诚信经营查流水-黑钱报警

高级认证
 • 507

  总成单
 • 507

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信经营查流水-黑钱报警
507单 / 2分钟
6.51 CNY
30000.0000 USDT
195,300.00 CNY
2000.00~7500.00 USDT 卖出 USDT
购买

大誉大财涉黑报警

高级认证
 • 540

  总成单
 • 540

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
大誉大财涉黑报警
540单 / 1分钟
6.51 CNY
8755.7604 USDT
57,000.00 CNY
2000.00~8755.76 USDT 卖出 USDT
购买

诚信在线,交易提供流水❤

高级认证
 • 968

  总成单
 • 968

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信在线,交易提供流水❤
968单 / 2分钟
6.51 CNY
26950.2342 USDT
175,446.02 CNY
3000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

婷姐查流水黑钱报警

高级认证
 • 2676

  总成单
 • 987

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
婷姐查流水黑钱报警
2676单 / 5分钟
6.51 CNY
30000.0000 USDT
195,300.00 CNY
888.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

诚信dzg黑钱报警

高级认证
 • 191

  总成单
 • 191

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
诚信dzg黑钱报警
191单 / 5分钟
6.51 CNY
30000.0000 USDT
195,300.00 CNY
5000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

范**

身份认证
 • 98

  总成单
 • 31

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
范**
98单 / 2分钟
6.51 CNY
1000.0000 USDT
6,510.00 CNY
1000.00~1000.00 USDT 卖出 USDT
购买

恭喜发财黑钱报警

高级认证
 • 290

  总成单
 • 290

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
恭喜发财黑钱报警
290单 / 1分钟
6.51 CNY
2243.7499 USDT
14,606.81 CNY
800.00~15890.00 USDT 卖出 USDT
购买

单眼看世界

高级认证
 • 155

  总成单
 • 155

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
单眼看世界
155单 / 2分钟
6.51 CNY
29141.1042 USDT
189,708.58 CNY
2500.00~7500.00 USDT 卖出 USDT
购买

人生啊冷暖自知

高级认证
 • 454

  总成单
 • 261

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
人生啊冷暖自知
454单 / 3分钟
6.51 CNY
20000.0000 USDT
130,200.00 CNY
3000.00~7000.00 USDT 卖出 USDT
购买

先锋商号黑钱必报警秒交易

高级认证
 • 505

  总成单
 • 496

  30日成单
 • 11分钟

  平均用时
先锋商号黑钱必报警秒交易
505单 / 11分钟
6.51 CNY
7356.1992 USDT
47,888.85 CNY
5000.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

谈**

高级认证
 • 118

  总成单
 • 77

  30日成单
 • 9分钟

  平均用时
谈**
118单 / 9分钟
6.51 CNY
15000.0000 USDT
97,650.00 CNY
500.00~1500.00 USDT 卖出 USDT
购买

诚信收付-资金安全

高级认证
 • 98

  总成单
 • 89

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
诚信收付-资金安全
98单 / 1分钟
6.51 CNY
15000.0000 USDT
97,650.00 CNY
5000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

本人实名付款

高级认证
 • 119

  总成单
 • 119

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
本人实名付款
119单 / 3分钟
6.51 CNY
9032.2581 USDT
58,800.00 CNY
2000.00~9032.00 USDT 卖出 USDT
购买

三石币行(公安备案)

高级认证
 • 1144

  总成单
 • 1139

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
三石币行(公安备案)
1144单 / 1分钟
6.51 CNY
8300.0000 USDT
54,033.00 CNY
1500.00~8300.00 USDT 卖出 USDT
购买

黑钱滚开报警

高级认证
 • 2187

  总成单
 • 1811

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
黑钱滚开报警
2187单 / 1分钟
6.51 CNY
10000.0000 USDT
65,100.00 CNY
1000.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

拉飞82

高级认证
 • 1470

  总成单
 • 295

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
拉飞82
1470单 / 1分钟
6.51 CNY
600.0000 USDT
3,906.00 CNY
600.00~600.00 USDT 卖出 USDT
购买

袁**

高级认证
 • 3581

  总成单
 • 676

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
袁**
3581单 / 4分钟
6.51 CNY
1689.7100 USDT
11,000.00 CNY
1689.71~1689.71 USDT 卖出 USDT
购买

速度快秒确认找我

高级认证
 • 722

  总成单
 • 468

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
速度快秒确认找我
722单 / 1分钟
6.50 CNY
14759.6979 USDT
95,938.03 CNY
2000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

诚信经营查流水-黑钱报警

高级认证
 • 507

  总成单
 • 507

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信经营查流水-黑钱报警
507单 / 2分钟
6.50 CNY
30000.0000 USDT
195,000.00 CNY
2000.00~7500.00 USDT 卖出 USDT

i暂无挂单

i暂无挂单

注:只显示在线商家