gate.io

 • 涨跌幅起始时间
  主题模式
  亮色
  传统黑
  暗黑色
 • 语言
  • 简体中文
  • 한국어
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁体中文
  • Español
  • Русский язык
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Português
  • ภาษาไทย
  • Indonesia
  • Türkçe
  • 日本語
  汇率切换
  • CNY
  • USD
  • KRW
  • VND
  • EUR
  • GBP
  • HKD
  • JPY
  • RUB
  • TRY
  • INR
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
DOGE/CNY DOGE/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
DOGE/CNY DOGE/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
DOGE/CNY DOGE/人民币 >
 • 实时价
  ¥6.43
 • 日涨跌
  + 0.46%
 • 最高价
  ¥7
 • 最低价
  ¥6.3
买入 USDT
买入估价: ¥
(可以使用商家模式下单,自由定价)
按金额购买
 • 按金额购买
 • 按数量购买
CNY
*必须本人帐户支付
支付方式
 • 支付宝
 • 微信
 • 银行转账
卖出 USDT
卖出估价: ¥
充值 USDT 提现 USDT
(可以使用商家模式下单,自由定价)
按数量出售
 • 按金额出售
 • 按数量出售
USDT
可用余额  USDT
收款方式
 • 支付宝
 • 微信
 • 银行转账
普通交易 大宗交易
数量:
支付方式:
收起>>
类型 商家(总成单/平均用时) 价格 数量/总额 限额 支付方式
出售

榕城商行v

高级认证
 • 737

  总成单
 • 457

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
榕城商行v
737单 / 1分钟
6.54 CNY
2969.4190 USDT
19,420.00 CNY
20.00~500.00 USDT 买入 USDT
出售

金牌认证安全快捷黑资必究

高级认证
 • 5151

  总成单
 • 4261

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
金牌认证安全快捷黑资必究
5151单 / 1分钟
6.51 CNY
3482.1261 USDT
22,668.64 CNY
100.00~422.00 USDT 买入 USDT
出售

诚信交易必查流水黑钱勿扰

高级认证
 • 318

  总成单
 • 290

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
诚信交易必查流水黑钱勿扰
318单 / 3分钟
6.50 CNY
2782.0710 USDT
18,083.46 CNY
800.00~2782.07 USDT 买入 USDT
出售

恭喜发财4@

高级认证
 • 12778

  总成单
 • 1251

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
恭喜发财4@
12778单 / 2分钟
6.49 CNY
7780.8336 USDT
50,497.61 CNY
300.00~8089.00 USDT 买入 USDT
出售

雨后阳光~黑钱绕道

高级认证
 • 7107

  总成单
 • 666

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
雨后阳光~黑钱绕道
7107单 / 1分钟
6.49 CNY
3967.3344 USDT
25,748.00 CNY
200.00~5200.00 USDT 买入 USDT
出售

国际一级抬杠员-洗黑必究

高级认证
 • 178

  总成单
 • 178

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
国际一级抬杠员-洗黑必究
178单 / 1分钟
6.49 CNY
2573.9600 USDT
16,705.00 CNY
500.00~4500.00 USDT 买入 USDT
出售

黑款勿扰,支付请提供流水

高级认证
 • 630

  总成单
 • 623

  30日成单
 • 8分钟

  平均用时
黑款勿扰,支付请提供流水
630单 / 8分钟
6.48 CNY
10458.0000 USDT
67,767.84 CNY
500.00~10458.00 USDT 买入 USDT
出售

诚信交易必查流水黑钱勿扰

高级认证
 • 318

  总成单
 • 290

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
诚信交易必查流水黑钱勿扰
318单 / 3分钟
6.48 CNY
1543.2098 USDT
10,000.00 CNY
600.00~1543.21 USDT 买入 USDT
出售

在线秒接单-黑骗举报

高级认证
 • 934

  总成单
 • 933

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
在线秒接单-黑骗举报
934单 / 1分钟
6.48 CNY
1800.0000 USDT
11,664.00 CNY
1000.00~1800.00 USDT 买入 USDT
出售

腾达商行_查流水黑钱报警

高级认证
 • 192

  总成单
 • 192

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
腾达商行_查流水黑钱报警
192单 / 1分钟
6.48 CNY
1108.0000 USDT
7,179.84 CNY
200.00~1108.00 USDT 买入 USDT
出售

牛市大家一起发财

高级认证
 • 8561

  总成单
 • 762

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
牛市大家一起发财
8561单 / 1分钟
6.48 CNY
10191.3581 USDT
66,040.00 CNY
300.00~10000.00 USDT 买入 USDT
出售

金牌认证安全快捷黑资必究

高级认证
 • 5151

  总成单
 • 4261

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
金牌认证安全快捷黑资必究
5151单 / 1分钟
6.48 CNY
16000.0000 USDT
103,680.00 CNY
3000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

安全保障秒

高级认证
 • 3531

  总成单
 • 1120

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
安全保障秒
3531单 / 1分钟
6.48 CNY
12141.9753 USDT
78,680.00 CNY
3000.00~8000.00 USDT 买入 USDT
出售

阿贵币行安全可靠查流水

高级认证
 • 3604

  总成单
 • 73

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
阿贵币行安全可靠查流水
3604单 / 2分钟
6.48 CNY
454.0000 USDT
2,941.92 CNY
450.00~454.00 USDT 买入 USDT
出售

诚信商家-必查流水-拒黑

高级认证
 • 7260

  总成单
 • 1830

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信商家-必查流水-拒黑
7260单 / 2分钟
6.47 CNY
8480.0000 USDT
54,865.60 CNY
800.00~8480.00 USDT 买入 USDT
出售

财源滚滚查流水不收当天米

高级认证
 • 171

  总成单
 • 171

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
财源滚滚查流水不收当天米
171单 / 1分钟
6.47 CNY
1954.1223 USDT
12,643.17 CNY
400.00~1500.00 USDT 买入 USDT
出售

沐晨(资金安全长期合作)

高级认证
 • 4716

  总成单
 • 1085

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
沐晨(资金安全长期合作)
4716单 / 2分钟
6.47 CNY
10106.6909 USDT
65,390.29 CNY
1450.00~13507.00 USDT 买入 USDT
出售

诚信商家黑钱必究

高级认证
 • 902

  总成单
 • 901

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
诚信商家黑钱必究
902单 / 1分钟
6.46 CNY
10000.0000 USDT
64,600.00 CNY
1000.00~10000.00 USDT 买入 USDT
出售

XGRich(黑钱报警)

高级认证
 • 861

  总成单
 • 494

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
XGRich(黑钱报警)
861单 / 4分钟
6.46 CNY
777.6000 USDT
5,023.29 CNY
350.00~777.60 USDT 买入 USDT
出售

实名交易黑资不放

身份认证
 • 7697

  总成单
 • 481

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
实名交易黑资不放
7697单 / 5分钟
6.46 CNY
4392.0000 USDT
28,372.32 CNY
200.00~350.00 USDT 买入 USDT
出售

长期收u找合作

高级认证
 • 676

  总成单
 • 470

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
长期收u找合作
676单 / 1分钟
6.46 CNY
1625.0775 USDT
10,498.00 CNY
200.00~1500.00 USDT 买入 USDT
出售

李**

高级认证
 • 36

  总成单
 • 0

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
李**
36单 / 1分钟
6.46 CNY
950.0000 USDT
6,137.00 CNY
950.00~950.00 USDT 买入 USDT
出售

实名交易黑资不放

身份认证
 • 7697

  总成单
 • 481

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
实名交易黑资不放
7697单 / 5分钟
6.45 CNY
733.6668 USDT
4,732.15 CNY
200.00~350.00 USDT 买入 USDT
出售

黑钱死全家(拍单发流水)

高级认证
 • 3280

  总成单
 • 1569

  30日成单
 • 8分钟

  平均用时
黑钱死全家(拍单发流水)
3280单 / 8分钟
6.45 CNY
28000.0000 USDT
180,600.00 CNY
1000.00~2000.00 USDT 买入 USDT
出售

黑钱死全家(拍单发流水)

高级认证
 • 3280

  总成单
 • 1569

  30日成单
 • 8分钟

  平均用时
黑钱死全家(拍单发流水)
3280单 / 8分钟
6.45 CNY
12496.1246 USDT
80,600.00 CNY
1000.00~2000.00 USDT 买入 USDT
出售

李**

高级认证
 • 36

  总成单
 • 0

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
李**
36单 / 1分钟
6.45 CNY
1550.0000 USDT
9,997.50 CNY
1550.00~1550.00 USDT 买入 USDT
出售

李**

高级认证
 • 36

  总成单
 • 0

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
李**
36单 / 1分钟
6.45 CNY
2500.0000 USDT
16,125.00 CNY
2500.00~2500.00 USDT 买入 USDT
出售

截图付款卡流水发聊天框

高级认证
 • 1148

  总成单
 • 1146

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
截图付款卡流水发聊天框
1148单 / 2分钟
6.44 CNY
2271.1244 USDT
14,626.04 CNY
300.00~3000.00 USDT 买入 USDT
出售

审核流水介意勿扰

高级认证
 • 13778

  总成单
 • 153

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
审核流水介意勿扰
13778单 / 2分钟
6.44 CNY
30000.0000 USDT
193,200.00 CNY
5000.00~30000.00 USDT 买入 USDT
出售

币神降临老板发财

身份认证
 • 1463

  总成单
 • 509

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
币神降临老板发财
1463单 / 1分钟
6.43 CNY
12394.0000 USDT
79,693.42 CNY
3000.00~12394.00 USDT 买入 USDT
购买

奔跑的蜗蜗牛

高级认证
 • 411

  总成单
 • 411

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
奔跑的蜗蜗牛
411单 / 1分钟
6.44 CNY
21739.1304 USDT
140,000.00 CNY
2000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

洗跑黑勿扰实名快付

高级认证
 • 136

  总成单
 • 136

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
洗跑黑勿扰实名快付
136单 / 3分钟
6.43 CNY
16678.7422 USDT
107,244.31 CNY
2000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

低价收U找合作

高级认证
 • 7189

  总成单
 • 34

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
低价收U找合作
7189单 / 1分钟
6.43 CNY
29999.0000 USDT
192,893.57 CNY
15000.00~29999.00 USDT 卖出 USDT
购买

奔跑的蜗蜗牛

高级认证
 • 411

  总成单
 • 411

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
奔跑的蜗蜗牛
411单 / 1分钟
6.43 CNY
22500.0000 USDT
144,675.00 CNY
2000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

明远科技

高级认证
 • 571

  总成单
 • 571

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
明远科技
571单 / 2分钟
6.43 CNY
12612.9908 USDT
81,101.53 CNY
2000.00~15552.00 USDT 卖出 USDT
购买

周周在线秒~

高级认证
 • 257

  总成单
 • 257

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
周周在线秒~
257单 / 3分钟
6.43 CNY
8243.0000 USDT
53,002.49 CNY
2000.00~15748.00 USDT 卖出 USDT
购买

福临门商行

高级认证
 • 1038

  总成单
 • 344

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
福临门商行
1038单 / 2分钟
6.43 CNY
1645.0000 USDT
10,577.35 CNY
1645.00~1645.00 USDT 卖出 USDT
购买

曾氏币商快秒速放

高级认证
 • 373

  总成单
 • 373

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
曾氏币商快秒速放
373单 / 4分钟
6.43 CNY
7776.0498 USDT
50,000.00 CNY
7776.00~7776.05 USDT 卖出 USDT
购买

罗**

高级认证
 • 57

  总成单
 • 57

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
罗**
57单 / 4分钟
6.43 CNY
15552.0995 USDT
100,000.00 CNY
2000.00~15552.10 USDT 卖出 USDT
购买

六月雨,九月风

高级认证
 • 962

  总成单
 • 356

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
六月雨,九月风
962单 / 3分钟
6.43 CNY
7776.0498 USDT
50,000.00 CNY
2000.00~7776.05 USDT 卖出 USDT
购买

鑫菲币行

高级认证
 • 154

  总成单
 • 154

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
鑫菲币行
154单 / 3分钟
6.43 CNY
7905.0000 USDT
50,829.15 CNY
2000.00~7905.00 USDT 卖出 USDT
购买

大宇小店实名付款

高级认证
 • 2477

  总成单
 • 492

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
大宇小店实名付款
2477单 / 5分钟
6.42 CNY
19000.0000 USDT
121,980.00 CNY
1000.00~5000.00 USDT 卖出 USDT
购买

罗**

高级认证
 • 57

  总成单
 • 57

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
罗**
57单 / 4分钟
6.42 CNY
20249.2212 USDT
130,000.00 CNY
2000.00~20249.22 USDT 卖出 USDT
购买

曾氏币商快秒速放

高级认证
 • 373

  总成单
 • 373

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
曾氏币商快秒速放
373单 / 4分钟
6.42 CNY
20249.2212 USDT
130,000.00 CNY
2000.00~20249.22 USDT 卖出 USDT
购买

罗**

高级认证
 • 57

  总成单
 • 57

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
罗**
57单 / 4分钟
6.42 CNY
7788.1620 USDT
50,000.00 CNY
2000.00~7788.16 USDT 卖出 USDT
购买

币匆匆安全实名秒付

高级认证
 • 1710

  总成单
 • 944

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
币匆匆安全实名秒付
1710单 / 1分钟
6.42 CNY
562.3053 USDT
3,610.00 CNY
500.00~1621.50 USDT 卖出 USDT
购买

一方币主

高级认证
 • 212

  总成单
 • 152

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
一方币主
212单 / 2分钟
6.41 CNY
7800.3120 USDT
50,000.00 CNY
1000.00~7800.31 USDT 卖出 USDT
购买

实名交易黑资不放

身份认证
 • 7696

  总成单
 • 480

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
实名交易黑资不放
7696单 / 5分钟
6.41 CNY
4886.5555 USDT
31,322.82 CNY
800.00~6000.00 USDT 卖出 USDT
购买

安全保障秒

高级认证
 • 3531

  总成单
 • 1120

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
安全保障秒
3531单 / 1分钟
6.41 CNY
4860.8550 USDT
31,158.08 CNY
50.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

雨后阳光~黑钱绕道

高级认证
 • 7106

  总成单
 • 665

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
雨后阳光~黑钱绕道
7106单 / 1分钟
6.41 CNY
6099.7761 USDT
39,099.56 CNY
200.00~3000.00 USDT 卖出 USDT
购买

低价收U找合作资金安全

高级认证
 • 2036

  总成单
 • 1092

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
低价收U找合作资金安全
2036单 / 1分钟
6.41 CNY
10000.0000 USDT
64,100.00 CNY
700.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

在线秒接单-黑骗举报

高级认证
 • 934

  总成单
 • 933

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
在线秒接单-黑骗举报
934单 / 1分钟
6.41 CNY
3836.0000 USDT
24,588.76 CNY
100.00~5000.00 USDT 卖出 USDT
购买

在线秒接单-黑骗举报

高级认证
 • 934

  总成单
 • 933

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
在线秒接单-黑骗举报
934单 / 1分钟
6.41 CNY
4547.0513 USDT
29,146.59 CNY
20.00~5000.00 USDT 卖出 USDT
购买

芝麻-黑钱必究

高级认证
 • 1667

  总成单
 • 1087

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
芝麻-黑钱必究
1667单 / 1分钟
6.41 CNY
20000.0000 USDT
128,200.00 CNY
50.00~5000.00 USDT 卖出 USDT
购买

喜洋洋暖洋洋

高级认证
 • 784

  总成单
 • 631

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
喜洋洋暖洋洋
784单 / 1分钟
6.41 CNY
29980.0000 USDT
192,171.80 CNY
22.00~3000.00 USDT 卖出 USDT
购买

舍卫五智2021

高级认证
 • 10183

  总成单
 • 1784

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
舍卫五智2021
10183单 / 1分钟
6.41 CNY
1200.0000 USDT
7,692.00 CNY
88.00~1200.00 USDT 卖出 USDT
购买

喵丶淼

高级认证
 • 15

  总成单
 • 3

  30日成单
 • 8分钟

  平均用时
喵丶淼
15单 / 8分钟
6.41 CNY
420.0000 USDT
2,692.20 CNY
20.00~420.00 USDT 卖出 USDT
购买

清风商家

高级认证
 • 7457

  总成单
 • 669

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
清风商家
7457单 / 2分钟
6.40 CNY
18055.0473 USDT
115,552.30 CNY
450.00~5000.00 USDT 卖出 USDT
购买

金牌认证安全快捷黑资必究

高级认证
 • 5141

  总成单
 • 4252

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
金牌认证安全快捷黑资必究
5141单 / 1分钟
6.40 CNY
9245.0845 USDT
59,168.54 CNY
100.00~5000.00 USDT 卖出 USDT
购买

诚信交易必查流水黑钱勿扰

高级认证
 • 318

  总成单
 • 290

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
诚信交易必查流水黑钱勿扰
318单 / 3分钟
6.40 CNY
15600.6240 USDT
99,844.00 CNY
800.00~1500.00 USDT 卖出 USDT

i暂无挂单

i暂无挂单

注:只显示在线商家